AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam triệt để nhất?

  • A. Nông dân
  • B. Tiểu tư sản
  • C. Công dân
  • D. Tư sản dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 78, suy luận.

  Cách giải: Xuất phát từ những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam:

  - Số lượng đông đảo: năm 1929 là 22 vạn người.

  - Số phận: bị giới tư sản, nhất là bọn đế quốc thực dân áp bức và bóc lột nặng nề.

  - Có mối quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân.

  - Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản nên nhanh chóng vươn lên trở thành động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại.

   Giai cấp công nhân chính là giai cấp tiên tiến nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam triệt để nhất sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>