AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của:

  • A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á
  • B. Liên minh châu Âu
  • C. Hội nghị Ianta
  • D. Liên hợp quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 7.

  Cách giải: Là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc, Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức này là:

  - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  - Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất, đóng vai trò chủ chốt là nhiệm vụ đầu tiên.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>