AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Điện phân MgCl2 nóng chảy

  (b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3

  (c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3

  (d) Cho kim loại Na vào CuSO4

  (e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng

  Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>