AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

  Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là 

  • A. CaO     
  • B. CaC2        
  • C. Al4C3     
  • D. Ca

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

  CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg + 2NH4NO3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA