YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? 

  • A. Na2CrO4 
  • B. Cr(OH)3     
  • C. NaCrO2      
  • D. Cr2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA