AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại Al không tan trong dung dịch 

  • A. NaOH đặc    
  • B. HNO3 loãng   
  • C. HCl đặc          
  • D. HNO3 đặc nguội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>