AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 31,4 gam hỗn hợp glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

  • A.  42,5                
  • B. 40,6                
  • C.  48,6    
  • D.  40,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({n_{{H_2}O}} = {\rm{ }}{n_{NaOH}} = {\rm{ }}0,4{\rm{ }}mol\).

  Bảo toàn khối lượng có \(m{\rm{ }} = {\rm{ }}{m_{Gly + Ala}} + {\rm{ }}{m_{NaOH}}--{\rm{ }}{m_{{H_2}O}} = {\rm{ }}40,2{\rm{ }}gam\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>