YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:

  (a) NaOH + HCl → NaCl + H2O

  (b) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

  (c) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

  (d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 + H2O

  Số phản ứng có phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O là 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (a) đúng; Mg(OH)2, H3PO4, NH3 là các chất ko tan, điện li yếu, khí nên giữ nguyên trong phg trình ion thu gọn

  VDOC

Mã câu hỏi: 38907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1