YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là 

  • A. C2H4          
  • B. CO2              
  • C. CH4           
  • D. HCl
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ag+ + Cl- → AgCl↓trắng

  VDOC

Mã câu hỏi: 38896

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1