YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau

  (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2

  (b) Cho FeS vào dung dịch HCl

  (c) Cho Al vào dung dịch NaOH

  (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3

  (e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3

  (g) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3

  Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 

  • A.
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 38924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1