RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau

  Biết X1, X2, X3, X4, X5 là các chất khác nhau của nguyên tố nhôm. Các chất X1 và X5 lần lượt là 

  • A. Al(NO3)3 và Al   
  • B. Al2O3 và Al     
  • C. AlCl3 và Al2O3    
  • D. Al2(SO4)3 và Al2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X1

  X2

  X3

  X4

  X5

  AlCl3

  NaAlO2

  Al(OH)3

  Al2(SO4)3

  Al2O3

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA