AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (1). Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.
  (2). Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 5a mol H2SO4 loãng.
  (3). Cho khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
  (4). Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
  (5). Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.
  (6). Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (Sản phẩm khử duy nhất là NO).
  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>