ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ phòng:

  (1). Nhỏ dung dịch Na2CO3 loãng tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.

  (2). Nhỏ từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch ZnSO4.

  (3). Cho KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

  (4). Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 loãng.

  (5). Cho CH2=CH-CH3 tác dụng với dung dịch KMnO4.

  (6). Sục khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa.

  (7). Cho dung dịch AgNO3 tác dụng dung dịch H3PO4.

  Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng có kết tủa tạo ra là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>