AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
  Y Quỳ tím Quỳ tím chuyển sang màu đỏ
  Z Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Tạo kết tủa Ag
  T,X Nước Br2 Kết tủa trắng
  Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam
  X Dung dịch HCl Tạo dung dịch đồng nhất, trong suốt

  Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic. 
  • B. Anilin, axit glutamic, glucozơ, phenol.
  • C. Lysin, axit glutamic, glucozơ, anilin. 
  • D. Phenol, lysin, glucozơ, anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>