RANDOM
 • Câu hỏi:

  Có các kết luận sau đây về các chất: Axit fomic, anilin, phenol, saccarozơ, tristearin, glucozơ.
  (1). Có 3 chất mà dung dịch của nó làm đổi màu quỳ tím.
  (2). Có 3 chất tham gia được phản ứng tráng gương.
  (3). Có 2 chất tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra kết tủa màu trắng.
  (4). Có 3 chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt đọ thường.
  (5). Có 2 chất tham được phản ứng thủy phân.
  (6). Có 3 chất tác dụng được với dung dịch NaOH.
  Số kết luận đúng là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA