YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

  • A. Etylen glicol và glixerol. 
  • B. Glucozơ và fructozơ.
  • C. Tinh bột và xenlulozơ. 
  • D. Ancol etylic và axit fomic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 73610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA