AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn este thuần chức X (C7H12O4) bằng NaOH, thu được một muối và một ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của X có thể là

  • A. HCOO−C3H6−OOCC2H5. 
  • B. C2H5OOC−CH2−COOC2H5.
  • C. C2H5COO−C2H4−COOCH3. 
  • D. CH3COO−C3H6−OOCCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>