AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
  • B. Dung dịch saccarozơ dùng làm thuốc tăng lực cho người già và trẻ em.
  • C. Glucozơ và fructozơ đều có nhóm −CH=O trong phân tử.
  • D. Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>