YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo thứ tự F2, Cl2, Br2, I2 thì

  • A. tính oxi hóa giảm, tính khử tăng.        
  • B. tính oxi hóa tăng, tính khử giảm.
  • C. tính oxi hóa giảm, tính khử giảm.
  • D. tính oxi hóa tăng, tính khử tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 24892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA