• Câu hỏi:

  Theo thứ tự F2, Cl2, Br2, I2 thì

  • A. tính oxi hóa giảm, tính khử tăng.        
  • B. tính oxi hóa tăng, tính khử giảm.
  • C. tính oxi hóa giảm, tính khử giảm.
  • D. tính oxi hóa tăng, tính khử tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC