YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng

  MnO2  +  4HCl => MnCl2   +  Cl2  +  2H2O

  Vai trò của HCl trong phản ứng này là

  • A. chất tạo môi trường.
  • B. chất khử.
  • C. chất oxi hóa.
  • D. chất khử và chất tạo môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA