• Câu hỏi:

  Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

  • A. electron và nơtron.
  • B. electron và proton.
  • C. proton và nơtron.
  • D. electron, proton và nơtron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC