• Câu hỏi:

  Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng

  • A. không oxi hóa – khử.
  • B. oxi hóa – khử.
  • C. oxi hóa – khử hoặc không.
  • D. thuận nghịch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC