• Câu hỏi:

  Flo tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy:

  • A. O2, dung dịch KOH,  H2O, H2.
  • B. Au, H2, dung dịch NaOH.
  • C. Pt, O2, NaI, H2O.
  • D. N, NaBr, H2, HI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC