• Câu hỏi:

  Hiện tượng dung dịch HCl đặc “bốc khói trắng” trong không khí ẩm là do

  • A. HCl dễ bay hơi, hút ẩm tạo ra các giọt axit rất nhỏ.
  • B. HCl dễ phân hủy thành H2 và Cl2.
  • C. hơi nước tạo thành.
  • D. HCl dễ bay hơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC