• Câu hỏi:

  Liên kết ion là liên kết hóa học được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa

  • A. electron chung và hạt nhân nguyên tử.
  • B. cation và electron tự do.
  • C. các ion mang điện tích cùng dấu.
  • D. cation và anion.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC