• Câu hỏi:

  Lớp electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân nguyên tử chặt chẽ nhất là

  • A. lớp sát lớp ngoài cùng.
  • B. lớp ngoài cùng.
  • C. lớp trong cùng.
  • D. lớp ở giữa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC