RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố X có 10 proton, 10 nơtron và 10 electron. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, vị trí của nguyên tử X là

  • A. ở chu kì 2, nhóm VA.
  • B. ở chu kì 3, nhóm VA.
  • C. ở chu kì 3, nhóm VIIA.
  • D. ở chu kì 2, nhóm VIIIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>