YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu không đúng là

  • A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp electron bằng nhau.
  • B. Tính chất hóa học của một nguyên tố trong một chu kì không hoàn toàn giống nhau.
  • C. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm bao giờ cũng giống nhau.
  • D. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm chính có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 24966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA