• Câu hỏi:

  Để phân biệt khí O2 và O3 có thể dùng hóa chất

  • A. khí H2.
  • B. dung dịch KI và hồ tinh bột.
  • C. kim loại đồng.
  • D. hồ tinh bột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC