• Câu hỏi:

  Cho phản ứng: 2FeCl3  +  H2S => 2FeCl2 + S + 2HCl.

  Vai trò của H2S trong phản ứng này là

  • A. chất khử.
  • B. chất oxi hóa.
  • C. chất khử và chất oxi hóa.
  • D. không phải chất khử, cũng không phải chất oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC