YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu không đúng là

  • A. Độ âm điện của các halogen tăng từ iot đến flo.
  • B. Trong các hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen thể hiện số oxi hóa từ -1 đến +7.
  • C. Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn.
  • D. HF là axit yếu, còn HCl, HBr và HI là các axit mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 24965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA