• Câu hỏi:

  Chu kì là dãy nguyên tố có cùng

  • A. số proton.
  • B. số lớp electron.
  • C. số electron hóa trị.
  • D. số điện tích hạt nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC