YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nguyên tử kết hợp với nhau với mục đích tạo thành liên kết mới có đặc điểm

  • A. kém bền vững hơn cấu trúc ban đầu.
  • B. tương tự như cấu trúc ban đầu.
  • C. giống như cấu trúc ban đầu.
  • D. bền vững hơn cấu trúc ban đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>