AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại 1 điểm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp , chị A viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp cụ K là người không biết chữ . Sau đó, chị A phát hiện anh B và anh C cùng bán bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu 2 người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh B và anh C không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp 

  • A.  Chị A, cụ K và anh C
  • B. Chị A, cụ K
  • C. Chị A, anh B và anh C
  • D. Anh B và anh C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>