AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong ngày bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anhh P bỏ phiếu, Anh P đã thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

  • A. trực tiếp
  • B. công khai
  • C. đại diện
  • D. ủy quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>