AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt: 

  • A.  tất cả các quan hệ nhân sự
  • B. hành vi trái pháp luật
  • C. quyền để lại tài sản thừa kế
  • D. mọi nhu cầu cá nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>