AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền đạo trái phép tại nhà ông P, anh T đã tự ý xông vào nhà ông P để tìm vợ. Anh T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân 

  • A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm
  • B. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, thư tín
  • C. Bất khả xâm phạm về thân thể
  • D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>