AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công ty X đẩy mạnh sản xuất máy in thế hệ mới đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và thu được lợi nhuận cao. Công ty X đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường 

  • A.  tham vấn
  • B. điều hành
  • C. hoạch định
  • D. thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>