YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây: 

  • A. thước đo giá trị
  • B.  tiền tệ thế giới
  • C.  phương tiện cất trữ
  • D.  quản lí sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA