AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là: 

  • A. khuyến khích sản xuất tự cung tự cấp
  • B. bảo mật tỉ lệ lạm phát kinh tế
  • C. kích thích lực lượng sản xuất phát triển
  • D. chiếm lĩnh ngân sách quốc gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>