YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản về xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm giả mà cơ sở T đã sản xuất . anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ? 

  • A.  áp dụng pháp luật
  • B. phổ biến pháp luật
  • C. tuân thủ pháp luật
  • D. sử dụng pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA