AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ 

  • A. nền kinh tế tự nhiên
  • B. lợi ích kinh tế đối lập
  • C. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu
  • D. điều kiện sản xuất khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>