AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội:

  • A. Xuất hiện các ngành công nghệ có hàm lượng kỹ thuật thấp
  • B. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nước rút ngắn lại
  • C. Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
  • D. Thay đổi cơ cấu lao động, đầu tư nước ngoài giảm mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội là Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, làm xuất hiện nhiều ngành mới, mang lại năng suất cao, nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cuộc sống...

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>