AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cuộc Đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc là do:

  • A. nhận được sự giúp đõ nhiệt tình của các nước bè bạn trên thế giới
  • B. trong thời gian tiến hành Đổi mới nước ta ít gặp phải các thiên tai
  • C. nước ta có nhiều tiền đề kinh tế quan trọng từ các giai đoạn trước
  • D. các nguồn lực trong và ngoài nước được phát huy một cách cao độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Công cuộc Đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc là do các nguồn lực trong và ngoài nước được phát huy một cách cao độ

  Chú ý: có thể dùng phương pháp loại trừ để thấy ngay các phương án A, B, C đều không hợp lí

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>