AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của địa hình Trung Quốc là:

  • A. thấp dần từ tây sang đông
  • B. thấp dần từ bắc xuống nam
  • C. cao dần từ bắc xuống nam
  • D. cao dần từ tây sang đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đặc điểm cơ bản của địa hình Trung Quốc là thấp dần từ tây sang đông (hình 10.1 sgk Địa lí 11 trang 87). Vì miền Tây Trung Quốc địa hình chủ yếu là các sơn nguyên, các dãy núi cao, càng về phía Đông độ cao càng giảm dần và ven biển là các đồng bằng thấp

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>