AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết tổng diện tích của vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn km2, độ che phủ rừng của vùng đứng thứ hai sau Tây Nguyên với 47,8% (2006). Vậy diện tích đất có rừng của vùng năm 2006 là:

  • A. 24617 ha
  • B. 2461,7 ha
  • C. 2461,7 km2 
  • D. 24617 km2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Biết tổng diện tích của vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn km2, độ che phủ rùng của vùng đứng thứ hai sau Tây Nguyên với 47,8% (2006).

  Vậy diện tích đất có rùng của vùng năm 2006 là: 51,5*47,8% = 24,617 nghìn km2 = 24617 km2

  Chú ý: đổi đơn vị chính xác để tránh có sai sót, lãng phí điểm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>