AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình dạng lãnh thổ kéo dài có tác động đến đặc điểm tự nhiên nước ta thể hiện rõ nhất ở

  • A. góp phần tạo nên sự phân hoá tự nhiên theo chiều bắc-nam
  • B. sự phân hoá theo chiều đông-tây của nước ta không thật rõ rệt
  • C. nước ta chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai
  • D. tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào trong đất liền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Hình dạng lãnh thổ kéo dài có tác động đến đặc điểm tự nhiên nước ta thể hiện rõ nhất ở sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam; do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ tuyến nên góc chiếu sáng, khả năng ảnh hưởng của các loại gió theo mùa tới từng bộ phận lãnh thổ, cũng khác nhau gây nên sự phân hóa Bắc Nam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>