AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

  (Đơn vị: tỉ đồng)

  Năm

  Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

  Công nghiệp và xây dựng

  Dịch vụ

  2000

  63 717

  96 913

  113 036

  2005

  76 905

  157 808

  158 276

  Để so sánh giá trị 3 khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm 2000 và 2005 thì biểu đồ thích hợp nhất là

  • A. Biểu đồ miền
  • B. Biểu đồ tròn
  • C. Biểu đồ đuờng
  • D. Biểu đồ cột ghép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, để so sánh giá trị 3 khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm 2000 và 2005 thì biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột

  Chú ý: có thể dùng phương pháp loại trừ: biểu đồ miền và biểu đồ tròn thường thể hiện cơ cấu, biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng hoặc nếu so sánh giá trị thì cũng thường dùng trong trường hợp nhiều năm >2 năm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>