AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ cấu kinh tế 2 tầng của Nhật Bản là:

  • A. Vừa phát triển các xí nghiệp lớn hiện đại,vừa duy trì các xí nghiệp nhỏ thủ công
  • B. ưu tiên phát triển kinh tế biển và các ngành công nghệ cao
  • C. Chú trọng đầu tu hiện đại hóa công nghiệp gắn liền với áp dụng kỹ thuật mới
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đặc điểm cơ cấu kinh tế 2 tầng của Nhật Bản là: Vừa phát triển các xí nghiệp lớn hiện đại,vừa duy trì các xí nghiệp nhỏ thủ công (sgk Địa lí 11 trang 77)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>