AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

  (Đơn vị: Tỉ đồng)

  Năm

   Thành phần kinh tế

  1996

  2005

  Nhà nước

  74161

  249085

  Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)

  35682

  308854

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  39589

  433110

  So với năm 1996 thì quy mô giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 2005 gấp

  • A. 6,6 lần
  • B. 6,3 lần
  • C. 6,7 lần
  • D. 3,4 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào biểu đồ đã cho, trước tiên tính

  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 1996 = (74161 + 35682 + 39589) = 149432 tỉ đồng

  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm tỉ đồng 2005 = (249085 + 308854 + 433110) = 991049

  So với năm 1996 thì quy mô giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 2005 gấp (991049/149432) = 6,63 lần

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>